Хрыстос Уваскрос! Kristus prisikėlė! Chrystus zmartwychwstał!

Усім нашым чытачам жадаем каб Хрыстос, які дзеля нас уваскрос, не панёс сваю ахвяру дарма. Хрыстос уваскрос – і мы, наш Край, ўваскрэсьнем!

Вялікдзень – Velykos – Wielkanoc!